19/12/13, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής παραλαβής ειδών γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Ρεθύμνης (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).

08/05/13, Ν.Π.Δ.Δ.: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου-Κατεψυγμένων, Οπωρολαχανοπωλείου, Γαλακτοπωλείου, Αρτοπωλείου, Ζαχαροπλαστείου για να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ρεθύμνης (ΚΕ.ΔΗ.Ρ).

Δείτε παρακάτω την περίληψη της Διακήρυξης.

07/03/13, Ανοικτός Διαγωνισμός: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ATΣIΠOΠOYΛOΥ

Δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία που αφορούν στην Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ATΣIΠOΠOYΛOΥ".

07/03/13, Ανοικτός Διαγωνισμός: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΦΑΚΑΚΙ)

Δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία που αφορούν στην Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ".

22/02/13, Ανοικτός Διαγωνισμός: Aνέγερση 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Γερανιου

Δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία που αφορούν στην Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Ανέργεση 6/Θέσιου Δημοτικού Σχολείου Γερανίου Δήμου Ρεθύμνης":

04/02/13, Πρόσκληση στη δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών του δήμου

Σας ανακοινώνουμε ότι η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει τις κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες του δήμου, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013, στο Δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται την Τοπική Κοινότητα Άδελε (Γραφεία Οικονομικής Υπηρεσίας).

31/01/13, Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Πλατανιά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Πλατανιά. που θα είναι μειοδοτικός, φανερός και προφορικός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 , του Π.Δ. 270/1981, του Ν. 3130/2003 και του Ν. 3852/2010.

07/11/12, Διακήρυξη Μειοδοτικού, Φανερού και Προφορικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη φύλαξη έργων ζωγραφικής και λοιπών καλλιτεχνικών έργων του Δήμου Ρεθύμνης

 

Δείτε παρακάτω την "Περίληψη Διακήρυξης του Μειοδοτικού, Φανερού και Προφορικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη φύλαξη έργων ζωγραφικής και λοιπών καλλιτεχνικών έργων του Δήμου Ρεθύμνης".

11/09/12, Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤΕΤΖΑ»

 

Δείτε παρακάτω την περίληψη διακήρυξης και την διακήρυξη για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤΕΤΖΑ»:

03/09/12, Επανάληψη διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ»

 

Ο διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» που διεξήχθη στις 30/04/2012 απέβη άγονος και θα επαναληφθεί με τους όρους της συνημμένης προκήρυξης στις 12/10/2012.

 

10/08/12, Επανάληψη διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 'Λειτουργική και Αισθητική αναβάθμιση του ενετικού λιμένα και των παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ρεθύμνου'

 

Ο διαγωνισμός για το έργο 'Λειτουργική και Αισθητική αναβάθμιση του ενετικού λιμένα και των παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ρεθύμνου' που διεξήχθη στις 31-7-2012 απέβη άγονος και θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στις 21-8-2012.

08/08/12, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας για τον 'ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ'

 

Δείτε παρακάτω την ενδεικτική προσφορά και τις τεχνικές προδιαγραφές για την απευθείας ανάθεση προμήθειας για τον "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ"

12/07/12, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων


Δείτε παρακάτω την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων άδειων ΕΔΧ αυτοκινήτων ή μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12

09/05/12, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος απο Κ.Ε.ΔΗ.Ρ για τα έντυπα των Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων 2012

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. για την ορθή οργάνωση των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ρεθύμνης ενδιαφέρεται να αναθέσει σε Γραφείο Σχεδιασμού τα κάτωθι:

27/04/12, Δημοπρασία για την μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση Παραρτήματος Κ.Α.Π.Η.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου
για τη στέγαση του Παραρτήματος Γ’ Κ.Α.Π.Η.

Ο πρόεδρος προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Παραρτήματος Γ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ρεθύμνης με τους εξής όρους:

27/03/12, Διακήρυξη Διαγωνισμού 'Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού έργου 2012'

 

Δείτε παρακάτω την Περίληψη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού "Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού έργου 2012": 

14/03/12, Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών 'Καθαριότητα - Οδοκαθαρισμός'

 

Δείτε παρακάτω τα αρχεία που αφορούν στην Προκήρυξη του Δήμου Ρεθύμνης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «Καθαριότητα - Οδοκαθαρισµός».

03/02/12, Διακήρυξη Διαγωνισμού: 'Ανέγερση Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας'

 

Δείτε παρακάτω τα αρχεία που αφορούν στην διακήρυξη του διαγωνισμού "Ανέγερση Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας" σε μορφή pdf:

15/12/11, Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού του βρεφονηπιακού σταθμού που θα κατασκευαστεί στην Παλιά Πόλη του Δήμου Ρεθύμνου

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού του βρεφονηπιακού σταθμού που θα κατασκευαστεί στην Παλιά Πόλη του Δήμου Ρεθύμνου προϋπολογισθείσης αξίας τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (€ 37.500,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

02/12/11, Ανακοίνωση Δημοπρασίας για Στέγαση του Παραρτήματος Γ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ρεθύμνης

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», σύμφωνα με την 159/2011 απόφαση Δ.Σ., πρόκειται να μισθώσει κτίριο για τη στέγαση του Παραρτήματος Γ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ρεθύμνης.

02/12/11, Ανακοίνωση Επαναληπτικής Δημοπρασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ανακοινώνει την επανάληψη δημοπρασίας.

11/11/11, Δημοσίευση Διακήρυξης Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών μέσων έτους 2012

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

27/10/11, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Μισθώσης κτιρίου για τη στέγαση του Β’ Παιδικού Δήμου Ρεθύμνης

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», σύμφωνα με την 133/2011 απόφαση Δ.Σ., πρόκειται να μισθώσει κτίριο για τη στέγαση του Β’ Παιδικού Δήμου Ρεθύμνης:

21/10/11, Διακήρυξη Διαγωνισμού για τις ανάγκες Στέγασης και Προβολής της Γιορτής Κρασιού

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τις ανάγκες Στέγασης και Προβολής της Γιορτής Κρασιού

Βρείτε παρακάτω την περίληψη της Διακήρυξης και την Μελέτη του διαγωνισμού.

21/10/11, Διακήρυξη Διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Γιορτής Κρασιού

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της διοργάνωσης της Γιορτής Κρασιού και τυποποιημένων Παραδοσιακών προϊόντων του Δήμου Ρεθύμνη.


Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της διοργάνωσης της Γιορτής Κρασιού και τυποποιημένων Παραδοσιακών προϊόντων του Δήμου Ρεθύμνης προϋπολογισθείσης αξίας 13.500,00 € (δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Βρείτε παρακάτω την περίληψη της Διακήρυξης και την Μελέτη του διαγωνισμού.

 

21/10/11, Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού του Ν.Π.Δ.Δ«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»

για την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου - Κατεψυγμένων, Οπωρολαχανοπωλείου, Γαλακτοπωλείου, Αρτοπωλείου, Ζαχαροπλαστείου.

06/09/11, Διακήρυξη Διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την μεταφορά των μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης για το σχολικό έτος 2011-2012 προϋπολογισθείσης αξίας €778.206,91.

Βρείτε παρακάτω την περίληψη της Διακήρυξης και την Μελέτη του διαγωνισμού.

28/07/11, ΝΠΔΔ: Ανακοίνωση Δημοπρασίας Μίσθωσης Κτηρίου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» , σύμφωνα με την 22/2011 απόφαση Δ.Σ., πρόκειται να μισθώσει κτίριο για τη στέγαση του Παραρτήματος Δ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ρεθύμνης.

Δείτε παρακάτω την διακήρυξη:

02/12/10, Διακήρυξη Έργου Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοσπιτιου

 

 

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο 'περισσότερα...' για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης.

 


17/11/10, Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο: ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 2010

 

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο 'περισσότερα...' για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης.


17/11/10, Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο: ΔΡΟΜΟΙ ΜΑΣΤΑΜΠΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ II

 

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο 'περισσότερα...' για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης.


22/09/10, Διακήρυξη Έργου: Mελέτη - Χρηματοδότηση - Κατασκευή Υπογείου Χώρου Στάθμευσης και Κτιρίου Εμπορικών Χρήσεων

Ο Δήμος Ρεθύμνου διακηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου

«ΜΕΛΕΤΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤO O.T. 193 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»


11/06/10, Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού: 'Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού έργου έτους 2010'

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο 'περισσότερα...' για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης.

 

22 Οκτωβρίου 2017
 (1121)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1335)
 (1337)
 (1326)
city maps (1041)
 (1333)
 (1330)
Rethymno MapGuide (1081)
 (1334)
cretandietfestival.gr (1181)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)