Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 9/2022 - 11/03/22

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 15 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης 17/2021 - 26/10/21

Προσκαλείστε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting την Παρασκευή 29/10/2021, στις 13:30.

Επαναλειτουργούν τα Κ.Α.Π.Η Δήμου Ρεθύμνης παρέχοντας στα Μέλη τους ιατρική και κοινωνική φροντίδα - 21/10/21

Την επαναλειτουργία των Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ρεθύμνου ανακοινώνει το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία» η οποία όπως προβλέπεται, θα πραγματοποιηθεί -αρχικά- στον τομέα της παροχής των ιατροκοινωνικών υπηρεσιών και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - 15/09/20

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν ή έχουν ήδη αποστείλει προσφορά για τις υπ’ αρ. πρωτ.: 26223/11-09-2020, 26226/11-09-2020, 26224/11-09-2020, 26225/11-09-2020 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και αφορούν:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - 25/08/20

Ανακοίνωση διευκρίνισης δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εφαρμογής νέων μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού COVID-19 και της διάδοσής του».

Διακήρυξη Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2020» - 17/07/20

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ρεθύμνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με Δημόσια Συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2020» Προϋπολογισμού 24.770,00 € (με Φ.Π.Α.).

 

03/03/20, Διακήρυξη για «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Υπηρεσίας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» προϋπολογισμού 265.980,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

25/02/20, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αγοράς Οικοπέδου

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενδιαφέρεται να αγοράσει ακίνητο - οικόπεδο για την τοποθέτηση Προκάτ αιθουσών για να καταστεί δυνατή η στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου.

Προκειμένου να διερευνήσουμε τη διαθεσιμότητα ακινήτων καλούμε τους ενδιαφερόμενους για την πώληση ακινήτου τους να υποβάλλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος στο Δήμο και στο Κεντρικό Πρωτόκολλο αυτού: Λ. Κουντουριώτη 80 – Ρέθυμνο έως και την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020.

12/12/19, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ρεθύμνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με Δημόσια Συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Προϋπολογισμού 71.600,00 € (με Φ.Π.Α.).

28/11/19, Προκήρυξη του 2ου Βραβείου Βιργινία Μανασάκη

Δείτε παρακάτω την Προκήρυξη του 2ου Βραβείου Βιργινία Μανασάκη και το Παράρτημα που τη συνοδεύει.

28/11/19, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Εξοδα Ταχυμεταφορών

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της πολυετούς δαπάνης «Εξοδα Ταχυμεταφορών» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης έτη 2019-2020 & 2021, η δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε συνολικό ποσό 8.200,42 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

28/11/19, Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς εκμίσθωση για τα σπιτάκια της Παιχνιδοχώρας 2019-2020

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση ενδιαφέροντος προς εκμίσθωση για τα σπιτάκια της Παιχνιδοχώρας 2019-2020.

15/10/19, Ανακοίνωση περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ.πρωτ.: 30627/11-10-2019 Δημόσιας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν ή υπέβαλλαν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών για τα υπάρχοντα μηχανήματα του Τμήματος Πρασίνου» της υπ’ αρ. 30627/11-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ότι έπειτα από διαπίστωση του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων:

13/08/19, Ανακοίνωση - Ανάρτηση εκ νέου του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 76845

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ της υπ’ αρ. 19461/8-07-2019 διακήρυξης της προμήθειας «Destinations – Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης, για τον Δήμο Ρεθύμνης» με συστημικό αριθμό 76845 ότι ο Διαγωνισμός θα ξαναδημοσιευθεί με νέο Συστημικό Αριθμό 78707 στο ΕΣΗΔΗΣ ώστε να υποβάλλετε τις προσφορές σας.

12/07/19, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

10/07/19, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ για «Προμήθεια Φαρμακευτικού & Υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των δομών του Ν.Π.Δ.Δ.»

Δείτε παρακαλούμε την παρακάτω ενημέρωση που αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν ή υπέβαλλαν προσφορά έπειτα από την υπ’ αρ. 19471/08-07-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα «Προμήθεια Φαρμακευτικού & Υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των δομών του Ν.Π.Δ.Δ.»

09/07/19, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Ο Δήμαρχος και το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθήκης του Δήμου Ρεθύμνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με Δημόσια Διεθνή Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια/υπηρεσία: «Destinations – Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης, για τον Δήμο Ρεθύμνης» Προϋπολογισμού 452.848,00 € (με Φ.Π.Α.).

01/07/19, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ», προϋπολογισμού 44.950,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

06/06/19, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΩΝ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

16/05/19, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μηχανημάτων Γραφείου

Δείτε παρακάτω τα τεύχη της Διακήρυξης:

18/04/19, Πρόσκληση Συντήρηση και Επέκταση Δικτύου wi-fi

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της Διενέργειας με τίτλο «Συντήρηση και Επέκταση του Δικτύου Wi-Fi» συνολικής δαπάνης 24.627,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης, μέσω Πρωτοκόλλου Δήμου, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Άδελε) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 π.μ. έως 12:00 μ.μ. την Μεγάλη Πέμπτη 25/04/2019. Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

18/04/19, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Πυροσβεστήρων

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια Πυροσβεστήρων –Τρίγωνα–Φαρμακεία Οχημάτων» συνολικής δαπάνης 6.085,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορεί να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές, στο Πρωτόκολλο του Δήμου, Γραφείο Προμηθειών (Δημαρχείο Άδελε) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. την Μεγάλη Πέμπτη στις 25/04/2019.

25/02/19, Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου «Ναυαγοσωστικής Κάλυψης παραλιών Δήμου Ρεθύμνης»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) στην τιμή του πρ/σμού της 3/2019 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Ναυαγοσωστικής Κάλυψης παραλιών Δήμου Ρεθύμνης» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

13/02/19, Ανακοίνωση - Μετάθεση ημερομηνιών του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ»

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ από την Παρασκευή 15/02/2019 έως και τη Δευτέρα 18/02/2019, μετατίθενται οι ημερομηνίες υποβολής και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ» ως εξής:

14/01/19, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 'Ήχος και φωτισμός εκδηλώσεων Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2019'

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "Ήχος και φωτισμός εκδηλώσεων Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2019"

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης, οδός Αρκαδίου 50, στο Ρέθυμνο, την Πέμπτη 24/1/2019 ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες με τον κ. Γιώργο Γύπαρη στο τηλέφωνο 2831040157, 2831040150, 2831040151 ή στο info@kedir.gr.

 

28/12/18, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ υπ΄αριθμ.πρωτ.: 34106/21-12-2018 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν ή υπέβαλλαν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Συστημάτων Σκίασης για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου» της υπ’ αρ. 34106/21-12-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ότι έπειτα από διαπίστωση του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων:

26/11/18, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΠΟΥΦΕ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

26/11/18, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

16/11/18, 'Εργο 'ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΡΥΓΙΑΔΕ' - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ 6/12/18.

 

Δείτε τα σχετικά έντυπα παρακάτω:

16/11/18, Δημοπράτηση 'Εργου 'ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ'

Παρακάτω θα βρείτε τα συνημμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου 'ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ'. (Η δημοπρασία θα γίνει στις 04/12/2018). Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Ν.Π.Δ.Δ. - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ.

06/11/18, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΣΤΙΣ 10-11-2018

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

05/11/18, Πρόσκληση ανάθεσης των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προβολής και υποστήριξης του έργου CASTWATER

Ο Δήμος Ρεθύμνης ως επικεφαλής εταίρος του modular έργου του προγράμματος Interreg Med, “Castwater” ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προβολής και υποστήριξης του έργου CASTWATER με (CPV 72315000-6).

11/10/18, Προσκληση για ανανέωση Domain Names

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έντυπα:

12/09/18, Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο: 'Εργασίες Συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας'

Δείτε παρακάτω:

23/07/18, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

09/07/18, Πρόσκληση υπηρεσίας παράθεσης μπουφέ

Ο ∆ήµος Ρεθύµνης προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παράθεση µπουφέ, σε εκατό άτοµα, κατά την εκδήλωση “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ” του Τµήµατος Αθλητισµού του ∆ήµου», συνολικής δαπάνης 300,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν σφραγισµένες προσφορές.

 

02/07/18, Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου 2018

Ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου 2018», προϋπολογισμού 62.344,10 ευρώ με το Φ.Π.Α.

01/06/18, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Δείτε παρακάτω την διακήρυξη και την περίληψη της.

29/05/18, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης, οδός Αρκαδίου 50, στο Ρέθυμνο, την Παρασκευή 8/6/2018 ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες με τον κ. Γιώργο Γύπαρη στο τηλέφωνο 2831040157 ή στο info@kedir.gr.

25/05/18, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 'ΒΥ BUS MAGAZINE'

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

24/05/18, Ανακοίνωση Συμπληρωματικών πληροφοριών για τον υπ. αριθ. 55666 Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν προσφορά στον υπ. αριθ. 55666 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 11936/07-05-2018 διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια Τριών Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης» και συγκεκριμένα στο Τμήμα (1) «Προμήθεια Γερανού προσαρμοσμένου σε Όχημα του Δήμου» και στην παρ. δ του άρθρου 1. «Γενικά Χαρακτηριστικά», των τεχνικών προδιαγραφών, της υπ’ αρ. 8/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αναγράφεται ότι:

18/05/18, Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» προϋπολογισμού 2.106.523,46 ευρώ με το Φ.Π.Α.

15/05/18, Διαγωνισμός «Ναυαγοσωστικής Κάλυψης παραλιών Δήμου Ρεθύμνης»

Ο Δήμαρχος και το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ρεθύμνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με Δημόσια Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία: «Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ρεθύμνης» Προϋπολογισμού 290.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

08/05/18, Συνοπτικός Διαγωνισμός 'Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού' - Ορθή Προκήρυξη

Ο Δήμαρχος και το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ρεθύμνης

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με Δημόσια Συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια:

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»

Προϋπολογισμού 73.835,29 € (με Φ.Π.Α.).

08/05/18, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Δείτε παρακάτω το σχετικό έντυπο:

02/05/18, ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δείτε παρακάτω τη σχετική διακήρυξη και την περίληψη της:

30/04/18, Προσκλήσεις Προμήθειας

Δείτε παρακάτω τις Προσκλήσεις:

24/04/18, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

05/04/18, Προσκλήσεις Προμήθειας

Δείτε παρακάτω τις προσκλήσεις:

03/04/18, Δημοπράτηση του έργου 'ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ'.

Δείτε παρακάτω τα συνημμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου 'ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ'. Η δημοπρασία θα γίνει στις 23/04/2018.

02/04/18, Πρόσκληση στην Καθημερινή

Δείτε την παρακάτω πρόσκληση:

29/03/18, Ανακοίνωση δημοπρασίας περιπτέρων

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες ότι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, στις 2 το μεσημέρι, θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ρεθύμνης, δημόσια κλήρωση για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 2 θέσεων περιπτέρου.

26/03/18, Πρόσκληση Συμμετοχής σε Σεμινάριο

Δείτε παρακάτω την Πρόσκληση:

23/03/18, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δείτε παρακάτω την Πρόσκληση:

13/03/18, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δείτε παρακάτω την Πρόσκληση:

27/02/18, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

26/02/18, Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017»

Δείτε παρακάτω τα τεύχη του διαγωνισμού που αφορούν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμός έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017» με προϋπολογισμό 207.400,00 ΕΥΡΏ (ΜΕ Φ.Π.Α.).

31/01/18, Πρόσκληση Μίσθωσης Αίθουσας


Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

31/01/18, Πρόσκληση ανάθεσης Έργου

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

24/01/18, Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής έργου: 'Συμπληρωματικές Εργασίες ΟΣΑΠΥ'

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 06/02/2018.

 

Δείτε παρακάτω τα τεύχη της Προκήρυξης:

10/01/18, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 9ΟΥ Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δείτε παρακάτω την Περίληψη και την Αναλυτική Διακήρυξη:

08/01/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ DOMAINS

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

08/01/18, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

18/07/17, Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Ήχος και φωτισμός παιδικής παρέλασης, νυχτερινής παρέλασης και μεγάλης παρέλασης Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2018»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης, οδός Αρκαδίου 50, στο Ρέθυμνο, την Τετάρτη 10/01/2018 ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες με τον κ. Γιώργο Γύπαρη στο τηλέφωνο 2831040157 ή στο info@kedir.gr.

 

18/12/17, Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Ήχος και φωτισμός εκδηλώσεων Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2018»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης, οδός Αρκαδίου 50, στο Ρέθυμνο, την Τρίτη 09/01/2018 ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες με τον κ. Γιώργο Γύπαρη στο τηλέφωνο 2831040157 ή στο info@kedir.gr.

12/12/17, Πρόσκληση Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας

Δείτε παρακάτω τα σχετικά με την πρόσκληση έντυπα:

12/12/17, Πρόσκληση Προμήθειας Γάλακτος

Δείτε παρακάτω τα σχετικά με την πρόσκληση έντυπα:

08/12/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

30/11/17, Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων από μικροπωλητές και από επιχειρηματίες με παιχνίδια ψυχαγωγίας

Δείτε παρακάτω την υπ' αριθ. 36594/30-11-2017 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας και την υπ' αριθ. 36592/30-11-2017 αναλυτική διακήρυξη.

21/11/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση.

09/11/17, Δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρων από μικροπωλητές και από επιχειρηματίες με παιχνίδια ψυχαγωγίας

Δείτε παρακάτω την υπ' αριθ. 34316/09-11-2017 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας και την υπ' αριθ. 34319/9-11-2017 αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων από μικροπωλητές και από επιχειρηματίες με παιχνίδια ψυχαγωγίας για τις περιόδους Χριστουγέννων, Καρναβαλιού και Καλοκαιριού.

06/11/17, Ανακοίνωση για Προμήθεια Επίπλων

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση σχετικα με την υπ΄αριθμ.πρωτ.:33107/25-10-2017 πρόσκληση που αφορά στην προμήθεια επίπλων.

01/11/17, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Α.Τ.Μ. ΑΔΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

Δείτε παρακάτω την υπ' αριθ. 33641/1-11-2017 περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου τριών τετραγωνικών μέτρων (3 τ.μ.) περίπου που βρίσκεται στον οικισμό «Αδελιανό Κάμπο» της Δ.Κ. Άδελε, Δ.Ε. Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης, για εγκατάσταση και λειτουργία Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (Α.Τ.Μ.).

26/10/17, Ορθή Επανάληψη της Διακήρυξης «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης»

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν προσφορά στον Συνοπτικό Διαγωνισμό της υπ. αριθ. 32483/20-10-2017 διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης» ότι στην υπ’ αρ. 25/2017 Μελέτη και συγκεκριμένα στις Τεχνικές Προδιαγραφές υπάρχει εκ παραδρομής λάθος αρίθμηση σε σχέση με τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμού της ίδιας μελέτης και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

20/10/17, Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα:

14/08/17, Προσκλήσεις Ανάθεσης

Δείτε τις παρακάτω προσκλήσεις ανάθεσης:

10/08/17, Προσκλήσεις Ανάθεσης

Δείτε τις παρακάτω προσκλήσεις ανάθεσης:

20/07/17, Πρόσκληση για την ανάθεση Προμήθειας Αθλητικών Οργάνων για τα Γήπεδα του Δήμου Ρεθύμνης

Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 26η Ιουλίου 2017.

Δείτε παρακάτω την Πρόσκληση:

29/06/17, Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου, κτίριο «ΔΕΛΦΙΝΙ» ΡΕΘΥΜΝΟ, στις 27 του μήνα Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο του διαγωνισμού έχει τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017 και π/υ: 355.000,00 € (με ΦΠΑ).

 

Δείτε παρακάτω τα τεύχη της Διακήρυξης:

23/06/17, Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Τμημάτων Αμμουδιάς του Δήμου Ρεθύμνης.

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση τμημάτων αμμουδιάς του Δήμου Ρεθύμνης για απλή χρήση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της Δ.Ε. Αρκαδίου στο Άδελε την 5η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00 έως 12:30 ενώπιον της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.

16/06/17, Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αμμουδιάς στο Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση τμημάτων αμμουδιάς του Δήμου Ρεθύμνης για απλή χρήση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της Δ.Ε. Αρκαδίου στο Άδελε την 28η Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:00 έως 13:30 ενώπιον της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.

13/06/17, Πρόσκληση Ανάθεσης Δείπνου

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση.

30/05/17, Δημοπράτηση του έργου 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ'

Δείτε παρακάτω τα συνημμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ'. Η δημοπρασία θα γίνει στις 27/06/2017.

 

31/05/17, Διαγωνισμός του έργου 'ΑΣΦΑΛΤOΣΤΡΩΣΗ ΔΡOΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΛΥΚΕIΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟYΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΝE'

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου, κτίριο «ΔΕΛΦΙΝΙ» ΡΕΘΥΜΝΟ, στις 29 του μήνα Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο του διαγωνισμού έχει τίτλο: ΑΣΦΑΛΤOΣΤΡΩΣΗ ΔΡOΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΛΥΚΕIΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟYΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΝE και π/υ: 120.646,00 € (με ΦΠΑ).

 

 

30/05/17, Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου

Δείτε παρακάτω την αναλυτική διακήρυξη και την περίληψη της.

30/05/17, Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου

Δείτε παρακάτω την αναλυτική διακήρυξη και την περίληψη της.

30/05/17, Δημοπράτηση του έργου 'ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ'

Δείτε παρακάτω τα συνημμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου 'ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ'. Η δημοπρασία θα γίνει στις 27/06/2017.

 

23/05/17, Αποτελέσματα Ανακοίνωσης με αριθμ. 8215/05-04-2017

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης με αριθμ. 8215/05-04-2017 για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020.


Δείτε παρακάτω τους Πίνακες Αποτελεσμάτων:

17/05/17, Προσκλήσεις Αναθέσεων

Δείτε παρακάτω τις σχετικές Προσκλήσεις:

08/05/17, Προσκλήσεις Ανάθεσης Υπηρεσιών

  1. «Παράθεση μπουφέ εκατό (100) άτομα κατά τον εορτασμό της Μάχης της Κρήτης στο Λατζιμά»
  2. «Παροχή φιλοξενίας µε την παράθεση µπουφέ την Παρασκευή 12/5/2017, κατά τη διάρκεια εργασιών της Ένωσης Μηχανικών Μεσογειακών Χωρών»

 

Δείτε παρακάτω τις Προσκλήσεις:

26/04/17, Προσκλήσεις Αναθέσεων

Δείτε παρακάτω τις σχετικές Προσκλήσεις:

25/04/17, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Δείτε παρακάτω τα τεύχη της Διακήρυξης:

 

Διόρθωση (27/04/2017 14:17): Έγινε διόρθωση στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α στους πίνακες στις σελίδες 4 και 9. "Εγκαταστάσεις - Παραμετροποίηση Εφαρμογών" αντί για "Πρόγραμμα «Διαχείριση Αδειών Καταστημάτων»".

Η τελική διακήρυξη είναι "ANAΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΩΣΤΗ_v4_0"

13/04/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

Δείτε τις παρακάτω προσκλήσεις:

12/04/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

Δείτε τις παρακάτω προσκλήσεις:

11/04/17, Διακήρυξη Διαγωνισμού 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ'

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΔ28/80 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (20/04/2017 11:30).

 

Διευκρινήσεις:

1. H νομοθεσία που ισχύει για τον εν λόγω διαγωνισμό είναι αυτή που αναγράφετε στη διακήρυξη. Αναφορές στο ΠΔ28/80 που υπάρχουν στις μελέτες δεν ισχύουν (20/04/2017 10:27).

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν για ποιά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α έως Ε θα καταθέσουν προσφορά και να το αναγράφουν στα εντυπά τους. Δεν είναι δυνατόν να κατατεθούν προσφορές για μέρος κάποιας από τις προμήθειες.

 

Διόρθωση (19/04/2017 09:17): Ο Τίτλος της Προμήθειας Ε στην σελίδα 11 της αναλυτικής διακήρυξης είναι: 
"Συντήρησης Αναβάθμισης και για το Σύστημα Ενημέρωσης Επισκεπτών INFOKIOSK" και όχι "Συντήρησης Αναβάθμιση και Προμήθεια SMS για το Σύστημα Ενημέρωσης Δημοτών".

 

"Συντήρησης Αναβάθμισης και για το Σύστημα Ενημέρωσης Επισκεπτών INFOKIOSK"
" και όχι "Συντήρησης Αναβάθμιση και Προμήθεια SMS για το Σύστημα Ενημέρωσης Δημοτών"Συντήρησης Αναβάθμισης και για το Σύστημα Ενημέρωσης Επισκεπτών INFOKIOSK" και όχι "Συντήρησης Αναβάθμιση και Προμήθεια SMS για το Σύστημα Ενημέρωσης Δημοτών"

 

31/03/17, Διακήρυξη 'Ανέγερση 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιπόπουλου'

Δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή:

27/03/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

27/03/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΟΡΙΝΑ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

27/03/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΘΩΝΑ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

21/03/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

Δείτε τις παρακάτω προσκλήσεις:

13/03/17, Πρόσκληση Ανάθεσης EPSILON NET

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

09/3/17, Πρόσκληση Ανάθεσης Μηχανολογικού

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

24/02/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

Δείτε τις παρακάτω προσκλήσεις.

07/02/17, Πρόσκληση Ανάθεσης Ασφάλισης

Ο Δήμος ενδιαφέρεται να αναθέσει την ασφάλιση δύο νέων απορριματοφόρων.

10/01/17, Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης εκμετάλλευσης (μίσθωσης) ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Ρεθύμνης από το κληροδότημα «Στυλιανός Εμμ. Αναστασάκης»

Δείτε παρακάτω την σχετική Πρόσκληση:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την υποβολή πρότασης εκμετάλλευσης (μίσθωσης) ακινήτου ιδιοκτησίας

του Δήμου Ρεθύμνης από το κληροδότημα «Στυλιανός Εμμ. Αναστασάκης»

22/12/16, Ανακοίνωση ματαίωσης διαδικασίας Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι ματαιώνεται η διαδικασία του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» που είχε προγραμματιστεί για τις 23.12.2016, και ορίζεται ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής η 16.01.2017.

21/12/16, Διακήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Οχημάτων

Βρείτε παρακάτω τα σχετικά συνημμένα αρχεία:

14/11/16, Προκήρυξη για «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων(Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων», προϋπολογισμού 569.160,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

26/10/16, Προκήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Χώρων

Προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής, για την εκμίσθωση χώρων από μικροπωλητές και από επιχειρηματίες με παιχνίδια ψυχαγωγίας για τις περιόδους Χριστουγέννων, Καρναβαλιού και Καλοκαιριού.

26/10/16, Πρόσκληση Προμήθειας έτοιμου Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενδιαφέρεται για προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος σε δοχεία 25 κιλών, για την άμεση αποκατάσταση των φθορών στα οδοστρώματα του Δήμου Ρεθύμνης.

25/10/16, Πρόσκληση Προμήθειας Μαρμάρων για τον Δήμο Ρεθύμνης


Ο Δήμος Ρεθύμνης ενδιαφέρεται για προμήθεια μαρμάρων (μάρμαρο Άρτεμης λευκό) συνολικής ποσότητας 22,48 μ2 με τις ανάλογες εργασίες, διαμορφώσεις και χάραγμα γραμμάτων.

17/10/16, Προσκλησεις για Προμήθειες Δήμου Ρεθύμνης

Δείτε παρακατω τις προσκλήσεις που αφορούν προμήθειες του Δήμου Ρεθύμνης.

12/10/16, Προσκλησεις για Προμήθειες Δήμου Ρεθύμνης

Δείτε παρακατω τις προσκλήσεις που αφορούν προμήθειες του Δήμου Ρεθύμνης.

29/09/16, Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αναλωσίμων για Ανάγκες Εστίασης

Πρόσκληση για συµµετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης για την εκτέλεση της Προµήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» µετά από άγονο διαγωνισµό.

27/09/16, Πρόσκληση συµµετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης για την εκτέλεση της Προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σε € για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

26/09/16, Διαγωνισμός για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας-Ευπρεπισμού

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης προκυρήσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας-Ευπρεπισμού, σάκων απορριμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών Προσώπων.

08/08/16, Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες μόνωσης στο κτίριο του Ε΄ Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ

Ζητούνται προσφορές για την διενέργεια εργασιών υγροµόνωσης του κτιρίου που στεγάζεται το Ε΄ Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισµό που αναφέρονται στην υπ’αριθµ. 1861/04-08-16 σχετική µελέτη.

 

22/07/16, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Διαγωνισμού «Προμήθεια Απορριμματοδεκτών»


Δείτε παρακάτω την Ορθή Επανάληψη του σχετικού εγγράφου:

22/07/16, 'Προμήθεια Φυτών - Δένδρων' για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην προμήθεια "Προμήθεια Φυτών - Δένδρων" για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου, προϋπολογισμού 9.994,85 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές:

21/07/16, ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για την «Προμήθεια απορριμματοδεκτών» για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ρεθύμνης.

19/07/16, Διαγωνισμός «Παρακολούθηση υλοποίησης συμφώνου των Δημάρχων»

Προκηρύσσεται πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την υπηρεσία : «Παρακολούθηση υλοποίησης συμφώνου των Δημάρχων».

11/07/16, ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για την «Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και χρωμάτων» για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ρεθύμνης.

01/07/16, Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Επιτροπής

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην επιτροπή δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης».

30/06/16, Περίληψη Επαναληπτικής Διακήρυξης Εκμίσθωσης Τμημάτων Αμμουδιάς

Δείτε παρακάτω την περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης εκμίσθωσης τμημάτων αμμουδιάς.

24/06/16, Διακήρυξη «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2016» (Επανάληψη Διαγωνισμού)

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την κάλυψη με υπηρεσίες Ήχου και Φωτός των εκδηλώσεων της Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2016.

16/06/16, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να προβεί στη προμήθεια «Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών για τη συντήρηση των μηχανημάτων, εργαλείων» για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου, προϋπολογισμού 5.697,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονομική προσφορά.

15/06/16, Διακήρυξη «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2016»

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την κάλυψη με υπηρεσίες Ήχου και Φωτός των εκδηλώσεων της Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2016.

 

02/06/16, Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Επιτροπής

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μέλους στην Επιτροπή Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων».

30/05/16, ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για την «Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και χρωμάτων» για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ρεθύμνης.

27/05/16, Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Τμημάτων Αμμουδιάς

Διακήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση τμημάτων αμμουδιάς του Δήμου Ρεθύμνης για απλή χρήση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της Δ.Ε. Αρκαδίου στο Άδελε την 9η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 11:30 πρωινή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.

25/05/16, Πρόσκληση διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την Προμήθεια «Ανταλλακτικά - Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» έτους 2016

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας «Ανταλλακτικά - Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» έτους 2016.
(Αρ. Πρωτ.: 10538/19-05-16)

25/05/16, Διακήρυξη για την Προμήθεια Γάλακτος και Αναλωσίμων

Διακήρυξη για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου - Αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» - Αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων της Κ.Ε.ΔΗ. Ρεθύμνου και σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασιου και Λυκείου Ρεθύμνου».

18/05/16, Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκποίησης Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων


Διακήρυξη Διενέργειας Δημοπρασίας Εκποίησης Κινητών Βάσει του Π.Δ.270/81:

«Περισυλλογή Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων και Μεταφορά τους σε Εγκεκριμένο Σύστημα Συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)»

17/05/16, Προσφορές για την εργασία «Βάψιμο με ηλεκτροστατική βαφή καλαθιών απορριμμάτων»

Ζητούνται Προσφορές για την εργασία «Βάψιμο με ηλεκτροστατική βαφή καλαθιών απορριμμάτων» για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ρεθύμνης σύμφωνα με την 2171/13-05-2016 Απόφαση Δημάρχου.

17/05/16, Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Επιτροπής

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μέλους στην επιτροπή ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλώσιμων για τις ανάγκες εστίασης Νηπίων και Ηλικιωμένων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» - Αναλώσιμων για τις ανάγκες Εστίασης Νηπίων της Κ.Ε.Δ.Η. Ρεθύμνου και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Ρεθύμνου».

10/05/16, Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Επιτροπής

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μέλους στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για τον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια Σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης».

09/05/16, Προκήρυξη ανοικού διαγωνισμού 'Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού Έργου έτους 2016'

Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας: "Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού Έργου έτους 2016".

04/05/16, Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Επιτροπής

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μέλους στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για τον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 562.139 €.

28/04/16, Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Επιτροπής

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για τον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

27/04/16, Διακήρυξη Προμήθειας Τροφίμων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει πρόχειρο μειωδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την "Προμήθεια Τροφίμων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (ΚΕ.ΔΗ.Ρ. & Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ρεθύμνης)".

15/04/16, ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

Δείτε παρακάτω τα σχετικά με την προσφορά που ζητείται έγγραφα.

13/04/16, Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Β’ ΚΑΠΗ Δήμου Ρεθύμνης

Δείτε παρακάτω την αναλυτική διακήρυξη και την περίληψη της για την επαναληπτική δημοπρασία.

04/04/16, Προμήθειες για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου

Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να προβεί στις παρακάτω προμήθειες για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου, καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονομική προσφορά:

1. Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών για τη συντήρηση των μηχανημάτων, εργαλείων.

2. Προμήθεια εξοπλισμού άρδευσης

3. Προμήθεια λιπασμάτων

31/03/16, Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου από την ΚΕΔΗΡ

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3852/2010, αποφάσισε να προχωρήσει στην διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να μισθώσει ένα κατάλληλο ακίνητο για την στέγαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού.

29/03/16, Ανακοίνωση ζήτησης προσφορών για την Προμήθεια «Λοιπού εξοπλισμού» για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ρεθύμνης

Ζητούνται προσφορές για γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που εμφανίζονται στην παρακάτω ανακοίνωση:

24/03/16, Περιλήψεις & διακηρύξεις δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων

Δείτε παρακάτω τις περιλήψεις & διακηρύξεις δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (καταστημάτων), που βρίσκονται στο Ενετικό Φρούριο Φορτέτζα.

23/03/16, ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να προβεί σε εργασία ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΕΚΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΩΝ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, προϋπολογισμού 7.999,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.

10/03/16, Διακηρύξεις Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

1. «BΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

2. «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

3. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗ ΣΟΧΩΡΑ»

07/03/16, ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για «Εργασίες συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων και προμήθεια των αντίστοιχων ανταλλακτικών» για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ρεθύμνης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω συνημμένο.

29/02/16, Δημοσίευση Ανακοίνωσης για εργασίες ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να προβεί σε εργασίες ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, προϋπολογισμού 10.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.

11/02/16, ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΣΤΩΝ

Δείτε παρακάτω πληροφορίες για την προσφορά που ζητείται.

11/02/16, ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Δείτε παρακάτω πληροφορίες για την προσφορά που ζητείται.

03/02/16, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΧΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2016

Δείτε παρακάτω τo τεύχος της Διακήρυξης για τον ήχο του καρναβαλιού 2016:

13/01/16, Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ρεθύμνης

Επαναληπτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. πρωτ. 28091/4-12-2015 διακήρυξης, για την εκμίσθωση των υπόλοιπων κοινοχρήστων χώρων από μικροπωλητές που δεν δημοπρατήθηκαν την 17η Δεκεμβρίου 2015, για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών, ηλεκτρικών παιδικών παιχνιδιών, για τις περιόδους του Καρναβαλιού και του Καλοκαιριού.

09/12/15, Προσκλήσεις ενδιαφέροντος της ΚΕΔΗΡ για το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2016

Δείτε παρακάτω τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος της ΚΕΔΗΡ για την εκτύπωση Banner και Σημαιών για το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2016.

24/11/15, Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή εβαπορέ γάλακτος 2015 - 2016

Παρακαλώ δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση (όχι την προηγούμενη) που αφορά πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή εβαπορέ γάλακτος 2015 - 2016. Ο νέος αριθμός συστήματος της απευθείας ανάθεσης - διαπραγμάτευσης για την παροχή εβαπορέ γάλακτος υπαλλήλων Δήμου 2015 - 2016 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι 18702. Αυτός είναι ο αριθμός με τον οποίο μπορούν οι προμηθευτές να αναζητήσουν το διαγωνισμό.

 

17/11/15, Προμήθεια φυτοφαρμάκων για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου

Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να προβεί στη προμήθεια φυτοφαρμάκων (ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, βακτηριοκτόνων κλπ) για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου, προϋπολογισμού 5.562,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις ακόλουθες Τεχνικές Περιγραφές.

06/11/15, Προμήθεια Yγειονομικού, Φαρμακευτικού και Κτηνιατρικού Υλικού

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

30/10/15, Πρόχειρος διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για την καθαριότητα κτιρίων του Ν.Π.Δ.Δ. - Ορθή Επανάληψη

Δείτε παρακάτω τη μελέτη, την αναλυτική διακήρυξη και την περίληψη της.

Η ορθή επανάληψη αφορά στην αναλυτική διακήρυξη, στο άρθρο 8 (υπεύθυνες δηλώσεις).

 

22/10/15, Διακήρυξη Δημοπρασίας για Εξοπλισμό Παιδικής Χαράς , Ορθή Επανάληψη

Δείτε παρακάτω την αναλυτική διακήρυξη και την περίληψη της.

20/10/15, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δείτε παρακάτω την περίληψη της Διακήρυξης για την προμήθεια μηχανημάτων γραφείου και ανταλλακτικών μηχανών γραφείου.

16/10/15, Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την εργασία: 'Καθαριότητα-Οδοκαθαρισμό'

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ».

16/10/15, «Προμήθεια διαφόρων ειδών» για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου

Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να προβεί στη προμήθεια «Προμήθεια διαφόρων ειδών» για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου, προϋπολογισμού 1.499,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονομική προσφορά.

05/10/15, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕIΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ»

Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να προβεί στη προμήθεια φυτικού υλικού (ετήσια φυτά, θάμνοι, δένδρα) για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου, προϋπολογισμού 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονομική προσφορά.

30/09/15, Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, ασκεπή γη επιφάνειας 1.000 τ.μ.

Δείτε παρακάτω την διακήρυξη δημοπρασίας και την περίληψη της, για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, ασκεπή γη επιφάνειας 1.000 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή Τρία Μοναστήρια (παλαιά χωματερή) του Δήμου Ρεθύμνης, για εγκατάσταση μελισσοσμήνους.

30/09/15, Ανακοίνωση πλήρωσης θέσης προσωπικού ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι δέκα (10) ημέρες, από 01-10-2015 έως 10-10-2015.

22/09/15, Διενέργεια υπηρεσίας μεταφοράς γυάλινων συσκευασιών από εργολάβο

Δείτε παρακάτω τα συνημμένα αρχεία που αφορούν στη διενέργεια υπηρεσίας μεταφοράς γυάλινων συσκευασιών από εργολάβο.

 

15/06/15, Διακήρυξη για 'ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ'

Δείτε παρακάτω την αναλυτική διακήρυξη, την περίληψη της καθώς και τα υπόλοιπα τεύχη που αφορούν στην δημοπράτηση του έργου "ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ".

05/02/15, Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή υλικού για την προώθηση του έργου»

Στα πλαίσια της υλοποίησης της ενταγμένης στο διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 πράξης «Αγία Νάπα Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις», ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της εργασίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή υλικού για την προώθηση του έργου».

23/12/14, Αποτελέσματα Προκήρυξης 3781/02.12.2014


Δείτε παρακάτω τους πίνακες αποτελεσμάτων:

10/10/14, Διακήρυξη Διενέργειας Δημοπρασίας Εκποίησης Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων


Διακήρυξη Διενέργειας Δημοπρασίας Εκποίησης Κινητών βάσει του Π.Δ. 270/81: «Περισυλλογή Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων και Μεταφορά τους σε Εγκεκριμένο Σύστημα Συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)».

 

 

18/09/14, Προκηρύξη Διεθνή Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Τροφίμων για την Σίτιση των Παιδιών του Μουσικού Σχολείου για το Σχολικό Έτος 2014 - 2014, Τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» για τα έτη 2014 -2015, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης και για την «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης» (ΚΕΔΗΡ) για τα έτη 2014 - 2015, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης συνολικού ποσού 275.878,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 23%.

04/09/14, Προμήθεια Απαιτούμενου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Κέντρο Συμουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας

O Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ" και καλεί τους ενδιαφερόμενους αφού ενημερωθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Λ. Σοφ. Βενιζέλου – Κτίριο Δελφίνι), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν ενσφράγιστη οικονομική προσφορά μέχρι την 19/9/2014.

28/08/14, Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού II για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Εισήγηση για καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και για έγκρηση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων της προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού ΙΙ για τον Δήμο Ρεθύμνης, με Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό.

 

 

01/08/14, Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την Υπηρεσία : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»


Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».

16/06/14, Μελέτη 'Προμήθεια Οργάνων Μετρητικού Εξοπλισμού'

O Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων μετρητικού εξοπλισμού» και καλεί τους ενδιαφερόμενους αφού ενημερωθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Λ. Σοφ. Βενιζέλου – Κτίριο Δελφίνι), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν ενσφράγιστη οικονομική προσφορά μέχρι την 1-7-2014.

Δείτε παρακάτω τη μελέτη:

13/06/14, «Προμήθεια υλικών για εργασίες στο Δημοτικό λαχανόκηπο»


Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια υλικών για εργασίες στο Δημοτικό λαχανόκηπο" και καλεί τους ενδιαφερόμενους αφού ενημερωθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Λ. Σοφ. Βενιζέλου – Κτίριο Δελφίνι), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν ενσφράγιστη οικονομική προσφορά μέχρι την 30/06/2014.

28/05/14, Ανακοίνωση Διαγωνισμού για την Εργασία 'ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ'


Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να προβεί σε εργασίες ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, προϋπολογισμού 15.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή.

15/05/14, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας: «Προσβάσιμες Πόλεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισμό έργου»

Στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας "Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013", ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου: « Προσβάσιμες Πόλεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισμό έργου» πίστωσης 8.400,00 € για την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση και συντονισμό του έργου: «Αγία Νάπα – Ρέθυμνο Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις». Βασικός σκοπός είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου, όπως αυτές απορρέουν από τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Δήμου ως Εταίρου του έργου.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους αφού ενημερωθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ( Λ. Σοφ. Βενιζέλου –Κτίριο Δελφίνι), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν ενσφράγιστη οικονομική προσφορά μέχρι την 30-5-2014.

Ρέθυμνο 15-5-2014

Δείτε παρακάτω τεύχος μελέτης.

 

 

13/05/14, Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισμό έργου»

Στα πλαίσια της υλοποίησης της ενταγμένης στο διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 πράξης «Αγία Νάπα Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις», ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισμό έργου».

 

14/04/14, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ "ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ , ΣΑΚΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ,ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ".

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση:

03/04/14, Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού καθώς και σάκων απορριμμάτων για το Δήμο Ρεθύμνης και ειδών καθαριότητας για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».

 

Δείτε παρακάτω τα τεύχη της διακήρυξης:

 

19/12/13, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής παραλαβής ειδών γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Ρεθύμνης (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).

27/09/2013, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δήμου Ρεθύμνης


O Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της εργασίας με τίτλο: "Μελέτη Εντοπισμού “Κοιτασμάτων” Βιώσιμων Δυνατοτήτων Ίδρυσης και Ανάπτυξης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) με Χρήση Δημοτικής Περιουσίας" και καλεί τους ενδιαφερόμενους αφού ενημερωθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Λ. Σοφ. Βενιζέλου – Κτίριο Δελφίνι), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν ενσφράγιστη οικονομική προσφορά μέχρι την 11/10/2013.

08/05/13, Ν.Π.Δ.Δ.: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου-Κατεψυγμένων, Οπωρολαχανοπωλείου, Γαλακτοπωλείου, Αρτοπωλείου, Ζαχαροπλαστείου για να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ρεθύμνης (ΚΕ.ΔΗ.Ρ).

Δείτε παρακάτω την περίληψη της Διακήρυξης.

26/03/13, Ανοικτός Διαγωνισμός: 'ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ'

Δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία που αφορούν στην Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατ