Φορείς Χρηματοδότησης

 

Η διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ρεθύμνου δημιουργήθηκε από την εκτέλεση δύο έργων:

 


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ     
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"   

Μέτρο 2.2
«Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη»

Χρηματοδότηση :

Το έργο συχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (80%) και από εθνικούς πόρους (20%)

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ    
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

 


Μέτρο 
1.5

«Προώθηση της Κοινωνίας της πληροφορίας»

Υποέργο

«Ανάπτυξη συστήματος διάθεσης δημόσιας πληροφορίας και ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής κυβέρνησης μέσω διαδικτύου του Δήμου Ρεθύμνης και διαδικτυακής πύλης του Δήμου σε συνδυασμό με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών G2C (Κυβέρνηση προς πολίτες) και G2B (Κυβέρνηση προς επιχειρήσεις)»

Χρηματοδότηση: Κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους.

21 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)