01/08/14, Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την Υπηρεσία : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟY
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑI
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών – Ταμείο

 

Περίληψη Διακήρυξης

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης». Ο προϋπολογισμός είναι 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) , η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 08/08/2014 και ώρα 09.30 π.μ.. Οι εγγύηση συμμετοχής είναι €1.000,00.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 08/08/2014 και ώρα 10.00 π.μ. . Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28310-20468 , αρμόδια υπάλληλος Παρασκευή Γιουλούντα, δ/νση : Καντανολέοντος αρ. 10, Τ.Κ. 74100 - Ρέθυμνο Κρήτης & στην ιστοσελίδα www.rethymno.gr

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΟΜΠΙΚΑΣ

 

 

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)