29/09/16, Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αναλωσίμων για Ανάγκες Εστίασης

Πρόσκληση για συµµετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης για την εκτέλεση της Προµήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» µετά από άγονο διαγωνισµό.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά τεύχη της Διακήρυξης:

19 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)