19/12/18, Πρόσκληση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Αμοιβή Πιστοποιημένου Εκτιμητή» για την εκτίμηση της αγοράς ακινήτου στη θέση «Τίμιος Σταυρός» Ρεθύμνου ιδιοκτησίας Χριστιανικής Ένωσης Νεανίδων (Χ.Ε.Ν.) Ελλάδος

19 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)