30/11/17, Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για τη βιώσιμη διαχείριση νερού στις τουριστικές υποδομές "CASTWATER”


Δείτε παρακάτω την Περίλψη και την Αναλυτική Διακήρυξη:

22 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)