13/08/19, Ανακοίνωση - Ανάρτηση εκ νέου του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 76845

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ της υπ’ αρ. 19461/8-07-2019 διακήρυξης της προμήθειας «Destinations – Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης, για τον Δήμο Ρεθύμνης» με συστημικό αριθμό 76845 ότι ο Διαγωνισμός θα ξαναδημοσιευθεί με νέο Συστημικό Αριθμό 78707 στο ΕΣΗΔΗΣ ώστε να υποβάλλετε τις προσφορές σας.

22 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)