19/12/13, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΡΕΘΥΜΝΟ  19-12-2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 33049

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα διενεργηθεί από το Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης  και την Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας,  δημόσια κλήρωση την Δευτέρα 23/12/2013 και ώρα 9:00 πμ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αρκαδίου (Οικονομική Υπηρεσία) για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόμενους   του Δήμου Ρεθύμνης.

 

 Και θα αφορά τη συγκρότηση της εξής επιτροπής :

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Επιτροπή παραλαβής ειδών γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Ρεθύμνης  (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του δήμου ή να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ - ΜΑΡΙΑ  

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)