16/10/15, Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την εργασία: "Καθαριότητα-Οδοκαθαρισμό"

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ».

Δείτε παρακάτω την διακήρυξη και την περίληψη της.

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)