Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος CRM

Δημόσια Διαβούλευση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος CRM (Citizen Relationship Management) και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού » το οποίο αποτελεί το υποέργο 2 του έργου «Ενιαίο διαδικτυακό Περιβάλλον του Δήμου Ρεθύμνου για παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και στις Επιχειρήσεις», με κωδ. ΟΠΣ 108346.

 

 

Τεύχος Δημοπράτισης Υποέργου 2 Μέτρου 2.2

19 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)