14/11/16, Προκήρυξη για «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων(Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων», προϋπολογισμού 569.160,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία για περισσότερες πληροφορίες.

23 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)