17/11/15, Προμήθεια φυτοφαρμάκων για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου

Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να προβεί στη προμήθεια φυτοφαρμάκων (ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, βακτηριοκτόνων κλπ) για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου, προϋπολογισμού 5.562,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις ακόλουθες Τεχνικές Περιγραφές.

Δείτε παρακάτω την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για περισσότερες λεπτομέρειες.

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)