15/05/14, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας: «Προσβάσιμες Πόλεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισμό έργου»

Στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας "Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013", ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου: « Προσβάσιμες Πόλεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισμό έργου» πίστωσης 8.400,00 € για την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση και συντονισμό του έργου: «Αγία Νάπα – Ρέθυμνο Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις». Βασικός σκοπός είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου, όπως αυτές απορρέουν από τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Δήμου ως Εταίρου του έργου.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους αφού ενημερωθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ( Λ. Σοφ. Βενιζέλου –Κτίριο Δελφίνι), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν ενσφράγιστη οικονομική προσφορά μέχρι την 30-5-2014.

Ρέθυμνο 15-5-2014

Δείτε παρακάτω τεύχος μελέτης.

17 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)