01/11/17, Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου της Προμήθειας «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων»

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση και την Αναλυτική Διακήρυξη:

14 Αυγούστου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)