25/05/16, Διακήρυξη για την Προμήθεια Γάλακτος και Αναλωσίμων

Διακήρυξη για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου - Αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» - Αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων της Κ.Ε.ΔΗ. Ρεθύμνου και σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασιου και Λυκείου Ρεθύμνου».


Δείτε παρακάτω τα τεύχη της Διακήρυξης:

17 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)