11/06/10, Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού: "Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού έργου έτους 2010"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας: «Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού έργου έτους 2010».

 

Βρείτε τη περίληψη της διακήρυξης εδώ:

19 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)