19/07/16, Διαγωνισμός «Παρακολούθηση υλοποίησης συμφώνου των Δημάρχων»

Προκηρύσσεται πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την υπηρεσία : «Παρακολούθηση υλοποίησης συμφώνου των Δημάρχων».

Δείτε παρακάτω τα τεύχη της Διακήρυξης:

19 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)