16/06/16, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να προβεί στη προμήθεια «Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών για τη συντήρηση των μηχανημάτων, εργαλείων» για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου, προϋπολογισμού 5.697,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονομική προσφορά.

Δείτε παρακάτω την Ανακοίνωση-Πρόσκληση.

22 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)