01/04/19, Διακήρυξη επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ»

Δείτε παρακάτω τα τεύχη της Διακήρυξης:

22 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)