07/12/2006, Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΕΡΓΑΝΗ»

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΕΡΓΑΝΗ»

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΕΡΓΑΝΗ» παρατείνεται έως τη Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2006. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 1868/06-11-2006 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Υπενθυμίζουμε ότι Ωφελούμενοι του Σχεδίου «ΕΡΓΑΝΗ» μπορεί να είναι όλοι οι Άνεργοι κάτοικοι του Νομού Ρεθύμνου (ηλικίας 18-60 ετών).

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των ωφελουμένων στο Σχέδιο Δράσης αποτελεί το να είναι άνεργοι, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Επίσης θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει και ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης υποστήριξης από Εργασιακό Σύμβουλο και να εφοδιαστούν από την Τοπική Υπηρεσία ή το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ της περιοχής όπου είναι γραμμένοι με «ειδικό παραπεμπτικό», το οποίο θα καταθέσουν μαζί με τυποποιημένη αίτηση. Παράλληλα, θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:

  1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου
  2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Αντίγραφα πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών
  5. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
  6. Παραπεμπτικό από το ΚΠΑ ή την Τοπική Υπηρεσία όπου είναι γραμμένος
  7. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται και να υποβάλλουν το έντυπο της αίτησης στον Φορέα Συμβουλευτικής του Σχεδίου που βρίσκεται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Ειδικότερα οι κάτοικοι του Δήμου Ρεθύμνης θα υποβάλλουν την αίτησή τους στον Φορέα Συμβουλευτικής: Δήμος Ρεθύμνης
Οι φορείς Συμβουλευτικής του Σχεδίου είναι:
Α. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση / ΝΕΛΕ Ρεθύμνου

  1. Κεντρική δομή: Ταχ. Δ/νση Ηγ. Γαβριήλ 103 - 105 Ρέθυμνο, τηλ. 28310 21613 & 2831025441 αρμόδιος: Μαρία Μάρκου
  2. Παράρτημα : Ισόγειο Δημαρχείου Δήμου Γεροποτάμου, τηλ. 2834020010-11, αρμόδιος: Μαρία Τσιαλκούτη

Β. Δήμος Ρεθύμνης

  1. Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρο Δ. Ρεθύμνης «Γεώργιος Αντρέα Σμαραγδάκης» Κέντρο Πληροφόρησης Νέων, Ελ. Βενιζέλου 20, τηλ. 2831021465, αρμόδιος: Αφροδίτη Μιχελιουδάκη

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για το Σχέδιο καθώς και στοιχεία για τα έγγραφα που απαιτούνται να υποβληθούν και άλλες ειδικές πληροφορίες, στην ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Ρεθύμνου: www.nelereth.gr
Το Σχέδιο υλοποιείται στο Νομό Ρεθύμνου από Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ.) του Ν. Ρεθύμνου, που απαρτίζεται από τριάντα τοπικούς φορείς με Συντονιστή Φορέα τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του Μέτρου 6.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000- 2006 και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)