21/05/09, Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Αξιοποίηση των Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων του Δήμου Ρεθύμνου»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»


Αναθέτουσα Αρχή
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/νση: Λ. Κουντουριώτου 80 Ρέθυμνο
Τηλέφωνα: 2831040019
E-mail: palieraki@rethymno.gr

Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του έργου
Ταξινόμηση κατά CPV: 72262000: Υπηρεσίες ανάπτυξης Λογισμικού
32522000: Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών

Στόχος του έργου
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που θα παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location-based) πάνω από τα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (hotspots) που διαθέτει σήμερα (και συνεχώς διευρύνονται) ο Δήμος Ρεθύμνου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου

  • Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες καινοτόμου χαρακτήρα που στοχεύουν στην αναβάθμιση του τουριστικού-πολιτισμικού προϊόντος του Δήμου Ρεθύμνου παρέχοντας ένα σύστημα ηλεκτρονικής ξενάγησης με πληροφορίες αξιοθέατων, διαδρομών, ψυχαγωγίας, καταλυμάτων κ.α.
  • Θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν καινοτόμες τεχνικές για την υποστήριξη μιας σειράς τοπικών δημοτικών υπηρεσιών διευκολύνοντας έτσι το έργο των υπαλλήλων του δήμου και προς το γενικότερο όφελος των κατοίκων
  • Θα εγκατασταθούν 3 wifi hotspots σε περιοχές μεγάλης επισκεψιμότητας του Δήμου και οι οποίες θα προσδιοριστούν από τη μελέτη εφαρμογής και θα παραδοθούν στο Δήμο 20 φορητές συσκευές (smart phones - PDAs) καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός (2 Συστήματα servers) για τη φιλοξενία των εφαρμογών και λογισμικό .

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία  της προκήρυξης.

 

Στοιχεία Αρμόδιου υπάλληλου για πληροφορίες:

Παλιεράκη Σοφία
Τηλ. 2831040019
Φαξ: 2831040004
Email: palieraki@rethymno.gr

 

 


Διευκρινήσεις Διαγωνισμού

  1. Τεχνικά φυλάδια στην Αγγλική γλώσσα θα γίνουν αποδεκτά.  
  2. Η απαίτηση του Α.1.12 στο Τεύχος Διαγωνισμού λανθασμένα και εκ παραδρομής αναφέρει "Διεπαφή βασισμένη σε τεχνολογίες Διαδικτύου: Όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να προσφέρονται μέσω web interface.".
    Η απαίτηση του web interface αφορά τις διαχειριστικές λειτουργίες των εσωτερικών χρηστών του Δήμου π.χ. για εισαγωγή δεδομένων ή παρακολούθηση των διαδικασιών καταγραφής προβλημάτων."

 


 

19 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)