25/06/09, Επανάληψη Δημοπρασίας για εκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων Ρεθύμνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

    
Σύμφωνα με την υπ. αρ. 1151/24-06-2009 απόφαση Δημάρχου Ρεθύμνης η  επαναληπτική φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την «Εκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων Ρεθύμνου» θα πραγματοποιηθεί στις 09-07-2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 12:00 μ.μ. μέχρι 12:30 μ.μ. στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου Ρεθύμνης (Λ. Κουντουριώτη 80) ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν. 3463/06.

 

Δείτε τη περίληψη εδώ:

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)