21/10/11, Διακήρυξη Διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Γιορτής Κρασιού

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της διοργάνωσης της Γιορτής Κρασιού και τυποποιημένων Παραδοσιακών προϊόντων του Δήμου Ρεθύμνη.


Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της διοργάνωσης της Γιορτής Κρασιού και τυποποιημένων Παραδοσιακών προϊόντων του Δήμου Ρεθύμνης προϋπολογισθείσης αξίας 13.500,00 € (δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Βρείτε παρακάτω την περίληψη της Διακήρυξης και την Μελέτη του διαγωνισμού.

 

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)