31/01/13, Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Πλατανιά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Πλατανιά. που θα είναι μειοδοτικός, φανερός και προφορικός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 , του Π.Δ. 270/1981, του Ν. 3130/2003 και του Ν. 3852/2010.

17 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)