28/12/18, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ υπ΄αριθμ.πρωτ.: 34106/21-12-2018 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ υπ΄αριθμ.πρωτ.: 34106/21-12-2018 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν ή υπέβαλλαν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Συστημάτων Σκίασης για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου» της υπ’ αρ. 34106/21-12-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ότι έπειτα από διαπίστωση του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων:

α) για σοβαρή παράλειψη των Τεχνικών Προδιαγραφών

β) έλλειψη Συγγραφής Υποχρεώσεων για τη συναφθείσα σύμβαση

αναβάλλει την προγραμματισμένΑΝΑΩΟΛΙη ημερομηνία 28-12-2018 για τη διενέργεια υποβολής προσφορών και την επανάληψη δημοσίευσης της προαναφερόμενης πρόσκλησης σε σύντομο χρονικό διάστημα με πλήρη τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Οι οικονομικοί φορείς που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα φάκελο Προσφοράς θα τους επιστραφεί άμεσα από την Υπηρεσία μας σφραγισμένος όπως παραλήφθηκε και με αποδεικτικό παραλαβής.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

22 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)