23/03/16, ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να προβεί σε εργασία ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΕΚΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΩΝ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, προϋπολογισμού 7.999,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)