15/10/19, Ανακοίνωση περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ.πρωτ.: 30627/11-10-2019 Δημόσιας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ υπ΄αριθμ.πρωτ.:

30627/11-10-2019 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν ή υπέβαλλαν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών για τα υπάρχοντα μηχανήματα του Τμήματος Πρασίνου» της υπ’ αρ. 30627/11-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ότι έπειτα από διαπίστωση του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων:

α) για διόρθωση Τεχνικών Προδιαγραφών αναβάλλει την προγραμματισμένη ημερομηνία 18-10-2019 για τη διενέργεια υποβολής προσφορών και την επανάληψη δημοσίευσης της προαναφερόμενης πρόσκλησης σε σύντομο χρονικό διάστημα με νέο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

Οι οικονομικοί φορείς που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα φάκελο Προσφοράς θα τους επιστραφεί άμεσα από την Υπηρεσία μας σφραγισμένος όπως παραλήφθηκε και με αποδεικτικό παραλαβής.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

21 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)