24/12/19, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Δείτε παρακάτω τα έντυπα για τη σχετική πρόσληψη.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι: 07/01/2020.

24/12/19, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Δείτε παρακάτω τα έντυπα για τη σχετική πρόσληψη.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι: 07/01/2020.

 

 

20/12/19, Ακύρωση Ανακοίνωσης Πρόσληψης ΣΟΧ 1/2019

Η υπ’ αριθμ.πρωτ.25903/4-9-2019 (ΑΔΑ:Ω7Θ9Ω1Ψ-9Κ6) ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019, για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και θα επανέλθει προσεχώς εις το ορθόν μόλις ολοκληρωθεί η εγκριτική διαδικασία του ΑΣΕΠ.

19/09/19, Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης – Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., που εδρεύει στο Ρέθυμνο Ν. Ρεθύμνης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία τμημάτων εκμάθησης Ζωγραφικής, Κεραμικής, Φωτογραφίας, Γραμμικού Σχεδίου, Αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου, Ιστορίας της Τέχνης, Μουσειοπαιδαγωγικής και Αργυροχρυσοχοΐας» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

 

02/09/19, Ανακοίνωση Πρόσληψης Μουσικών


Δείτε παρακάτω την Ανακοίνωση και τη σχετική Αίτηση:

27 Φεβρουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)