15/12/11, Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού του βρεφονηπιακού σταθμού που θα κατασκευαστεί στην Παλιά Πόλη του Δήμου Ρεθύμνου

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού του βρεφονηπιακού σταθμού που θα κατασκευαστεί στην Παλιά Πόλη του Δήμου Ρεθύμνου προϋπολογισθείσης αξίας τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (€ 37.500,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Βρείτε παρακάτω την περίληψη της Διακήρυξης και την Μελέτη του διαγωνισμού:

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)