ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - 15/09/20

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν ή έχουν ήδη αποστείλει προσφορά για τις υπ’ αρ. πρωτ.: 26223/11-09-2020, 26226/11-09-2020, 26224/11-09-2020, 26225/11-09-2020 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και αφορούν:

09 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)