11/11/2019, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Βρείτε παρακάτω την υπ' αριθ. πρωτ. 33934/7-11-2019 αναλυτική διακήρυξη και την υπ' αριθ. πρωτ. 33935/7-11-2019 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση «Γκαργκάνη» της Κοινότητας Χαρκίων του Δήμου Ρεθύμνης και παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου.

11/11/2019, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βρείτε παρακάτω την υπ' αριθ. πρωτ. 33936/7-11-2019 αναλυτική διακήρυξη και την υπ' αριθ. πρωτ. 33937/7-11-2019 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος), που βρίσκεται στην θέση «Αγορά» της Κοινότητας Ατσιποπούλου του Δήμου Ρεθύμνης και παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου.

13/08/19, Ανακοίνωση - Ανάρτηση εκ νέου του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 76845

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ της υπ’ αρ. 19461/8-07-2019 διακήρυξης της προμήθειας «Destinations – Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης, για τον Δήμο Ρεθύμνης» με συστημικό αριθμό 76845 ότι ο Διαγωνισμός θα ξαναδημοσιευθεί με νέο Συστημικό Αριθμό 78707 στο ΕΣΗΔΗΣ ώστε να υποβάλλετε τις προσφορές σας.

12/07/19, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

10/07/19, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ για «Προμήθεια Φαρμακευτικού & Υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των δομών του Ν.Π.Δ.Δ.»

Δείτε παρακαλούμε την παρακάτω ενημέρωση που αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν ή υπέβαλλαν προσφορά έπειτα από την υπ’ αρ. 19471/08-07-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα «Προμήθεια Φαρμακευτικού & Υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των δομών του Ν.Π.Δ.Δ.»

09/07/19, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Ο Δήμαρχος και το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθήκης του Δήμου Ρεθύμνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με Δημόσια Διεθνή Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια/υπηρεσία: «Destinations – Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης, για τον Δήμο Ρεθύμνης» Προϋπολογισμού 452.848,00 € (με Φ.Π.Α.).

01/07/19, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ», προϋπολογισμού 44.950,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

06/06/19, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΩΝ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

16/05/19, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μηχανημάτων Γραφείου

Δείτε παρακάτω τα τεύχη της Διακήρυξης:

14 Νοεμβρίου 2019
 (1342)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1335)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
 (1337)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)