08/08/16, Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες μόνωσης στο κτίριο του Ε΄ Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ

Ζητούνται προσφορές για την διενέργεια εργασιών υγροµόνωσης του κτιρίου που στεγάζεται το Ε΄ Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισµό που αναφέρονται στην υπ’αριθµ. 1861/04-08-16 σχετική µελέτη.

17 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)