18/05/16, Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκποίησης Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ.270/81:

«Περισυλλογή Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων και Μεταφορά τους σε Εγκεκριμένο Σύστημα Συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)»

Δείτε παρακάτω τα σχετικά τεύχη:

 

19 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)