27/04/12, Δημοπρασία για την μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση Παραρτήματος Κ.Α.Π.Η.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 27/04/12
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αρ. πρωτ.: 858

Ταχ. Διεύθυνση: Γερακάρη 55 - 57
(κτίριο Δημαρχείου) Ρέθυμνο
Τηλέφωνο: 2831341273
Fax: 2831020478
Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ – Μαρία

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου
για τη στέγαση του Παραρτήματος Γ’ Κ.Α.Π.Η.

 

Ο πρόεδρος προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική

για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Παραρτήματος Γ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ρεθύμνης με τους εξής όρους:

1.Το ακίνητο θα πρέπει να έχει ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 150 m2

(χωρίς επιφάνεια τοίχων και διαδρόμων) και να βρίσκεται μεταξύ της οδού Πόντου δυτικά και της οδού Μανδηλαρά ανατολικά ,σε κεντρικό σημείο και όχι σε μεγάλη απόσταση από κεντρικές λεωφόρους Εμμανουήλ Παχλά και Μάχης Κρήτης ( έως 150 μέτρα βόρια και νότια έως και την παραλιακή λεωφόρο) .Επίσης θα πρέπει να διαθέτει, ένα (1) ενιαίο χώρο 50m2 τουλάχιστον, τρεις με τέσσερις (3-4) διαμορφωμένους χώρους για γραφεία 10- 12 m2, ένα (1)  χώρο κουζίνας 8-10m2 και τρεις(3) τουλάχιστον τουαλέτες. Να είναι ισόγειο, με αύλειο χώρο, να διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον θέσεις στάθμευσης, να έχει εύκολη πρόσβαση και πρόσβαση σε ΑΜΕΑ. Είναι απαραίτητη η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης ή κλιματιστικών.

2. Μέγιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 1.000,00 € / μηνιαίως.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των #1.200,00 # ευρώ.

3. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης, μετά από απόφαση Δ.Σ. για άλλα δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης .

4. Προθεσμία υποβολής προσφορών εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των υπολοίπων απαιτούμενων εγγράφων που αποδεικνύουν την κατάσταση των οικημάτων σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ήτοι 27/4/2012 έως και την 17/05/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. , στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και στη συνέχεια παραδίδονται στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81,για τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακηρύξεως.

Πληροφορίες και αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7.30 έως 15:30.

Αρμόδιοι : Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία, Διεύθυνση: Γερακάρη 55-57 (κτίριο Δημαρχείου) Ρέθυμνο

Τηλέφωνο : 2831341273

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σαριδάκης Κωνσταντίνος

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)