27/09/16, Πρόσκληση συµµετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης για την εκτέλεση της Προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σε € για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα:

23 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)