22/09/10, Διακήρυξη Έργου: Mελέτη - Χρηματοδότηση - Κατασκευή Υπογείου Χώρου Στάθμευσης και Κτιρίου Εμπορικών Χρήσεων

Ο Δήμος Ρεθύμνου διακηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "ΜΕΛΕΤΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 193 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ" ενδεικτικής κατά τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δαπάνης δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.400.000,00 €) , πλέον Φ.Π.Α. 23% (2.852.000,00 €) , με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει άλλα ανταλλάγματα , σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-06-08) και του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α΄/16-3-07) ήτοι:

Την μελέτη- κατασκευή του έργου με ολική αυτοχρηματοδότηση με σκοπό την οικονομική αξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ρεθύμνου (Ο.Τ. 193) που περικλείεται από τις Οδούς Μοάτσου, Δημητρακάκη, Χ. Δασκαλάκη, Λ. Κουντουριώτου, μέσω της δημιουργίας υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον 550 θέσεων, ενός κτιρίου εμπορικών χρήσεων συνολικού εμβαδού 1500 τ.μ. περίπου, ενός κτιρίου προορισμένου για τη στέγαση Δημοτικών Υπηρεσιών 1000 τ.μ. και την ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου με σκοπό τη δημιουργία πλατείας με χώρους αναψυχής - πρασίνου.

 

Βρείτε παρακάτω τη περίληψη της διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα:

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)