25/02/20, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αγοράς Οικοπέδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                      Αθάνατος 19/2/2020
ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛ: 2831341905/910                             Αρ. Πρ.: 5160

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενδιαφέρεται να αγοράσει ακίνητο - οικόπεδο για την τοποθέτηση Προκάτ αιθουσών για να καταστεί δυνατή η στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου.

Προκειμένου να διερευνήσουμε τη διαθεσιμότητα ακινήτων καλούμε τους ενδιαφερόμενους για την πώληση ακινήτου τους να υποβάλλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος στο Δήμο και στο Κεντρικό Πρωτόκολλο αυτού: Λ. Κουντουριώτη 80 – Ρέθυμνο έως και την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020.

Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

 

 • Να είναι οικόπεδο εμβαδού τουλάχιστον 2 στρεμμάτων και να βρίσκεται στη Δ.Ε. Ατσιποπούλου και σε ακτίνα περίπου 100 μέτρων, κατά το δυνατόν γειτνιάζον στο νέο ιδιόκτητο υπό αποπεράτωση κτίριο που θα στεγάσει το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ατσιποπούλου.
 • Να είναι κατάλληλο για τη χρήση την οποία προορίζεται.
 • Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι ακινήτων θα πρέπει μαζί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Στοιχεία του υποβάλλοντος την εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του ιδίου ή του νομίμου εκπροσώπου του.
 • Τίτλο κτήσεως ακινήτου σε φωτοαντίγραφο. Αν δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.
 • Απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα και κτηματολογικού διαγράμματος
 • Οικονομική απαίτηση
 • Υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από Δημόσιο Φορέα (Εφορία, Συμβολαιογράφους, κ.λ.π.).
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει την αγοραία αξία του.


Όροι προσκλήσεως:

 • Η παρούσα πρόσκληση δεν δημιουργεί δέσμευση για το Δήμο Ρεθύμνης ο οποίος δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση έναντι των ενδιαφερομένων.
 • Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τους ενδιαφερομένους.

 Η παρούσα να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινότητας Ατσιποπούλου.

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΔΡ. ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ - ΓΚΙΚΑ

19 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)