25/02/19, Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου «Ναυαγοσωστικής Κάλυψης παραλιών Δήμου Ρεθύμνης»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) στην τιμή του πρ/σμού της 3/2019 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Ναυαγοσωστικής Κάλυψης παραλιών Δήμου Ρεθύμνης» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες:

22 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)