05/10/15, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕIΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ»

Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να προβεί στη προμήθεια φυτικού υλικού (ετήσια φυτά, θάμνοι, δένδρα) για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου, προϋπολογισμού 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονομική προσφορά.

Δείτε την ανακοίνωση-πρόσκληση παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)