13/02/19, Ανακοίνωση - Μετάθεση ημερομηνιών του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ»

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ από την Παρασκευή 15/02/2019 έως και τη Δευτέρα 18/02/2019, μετατίθενται οι ημερομηνίες υποβολής και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ» ως εξής:

 

• Νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

• Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

(ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ.17531/11.02.19 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

22 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)