10/10/14, Διακήρυξη Διενέργειας Δημοπρασίας Εκποίησης Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων

Διακήρυξη Διενέργειας Δημοπρασίας Εκποίησης Κινητών βάσει του Π.Δ. 270/81: «Περισυλλογή Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων και Μεταφορά τους σε Εγκεκριμένο Σύστημα Συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)».

Δείτε παρακάτω τα τεύχη της Διακήρυξης:

02 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)