Διακήρυξη Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2020» - 17/07/20

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ρεθύμνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με Δημόσια Συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2020» Προϋπολογισμού 24.770,00 € (με Φ.Π.Α.).

 

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έντυπα:

21 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)