29/02/16, Δημοσίευση Ανακοίνωσης για εργασίες ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να προβεί σε εργασίες ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, προϋπολογισμού 10.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση-πρόσκληση και την τεχνική εκθέση-τιμολόγιο.

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)