11/12/14, Διακήρυξη διενέργειας Δημοπρασίας Εκποίησης Κινητών βάσει του Π.Δ. 270/81: «Περισυλλογή Εγκατταλελειμμένων Οχημάτων και μεταφορά τους σε Εγκεκριμένο Σύστημα Συλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)»

Δείτε παρακάτω τα τεύχη της Διακήρυξης:

29 Μαρτίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)