02/12/11, Ανακοίνωση Επαναληπτικής Δημοπρασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ανακοινώνει την επανάληψη δημοπρασίας.

Μετά την 138/2011 απόφαση Δ.Σ., η οποία κήρυξε ασύμφορο το αποτέλεσμα της δημοπρασίας μετά την 385/28-7-2011 ανακοίνωση του Προέδρου και μετά την 160/2011 απόφαση Δ.Σ. που αποφασίζει την επανάληψή της, το Ν.Π.Δ.Δ. προβαίνει σε επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Παραρτήματος Δ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ρεθύμνης.

Δείτε παρακάτω την αναλυτική ανακοίνωση:

02 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)