09/07/18, Πρόσκληση υπηρεσίας παράθεσης μπουφέ

Ο ∆ήµος Ρεθύµνης προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παράθεση µπουφέ, σε εκατό άτοµα, κατά την εκδήλωση “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ” του Τµήµατος Αθλητισµού του ∆ήµου», συνολικής δαπάνης 300,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν σφραγισµένες προσφορές.

 

Δείτε στην παρακάτω πρόσκληση περισσότερες λεπτομέρειες:

22 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)