22/07/16, "Προμήθεια Φυτών - Δένδρων" για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην προμήθεια "Προμήθεια Φυτών - Δένδρων" για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου, προϋπολογισμού 9.994,85 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές:

17 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)