30/09/15, Ανακοίνωση πλήρωσης θέσης προσωπικού ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι δέκα (10) ημέρες, από 01-10-2015 έως 10-10-2015.

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση, την διορθωμένη αίτηση και το παράρτημα της πρόσληψης.

17 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)