ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - 15/09/20

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν ή έχουν ήδη αποστείλει προσφορά για τις υπ’ αρ. πρωτ.: 26223/11-09-2020, 26226/11-09-2020, 26224/11-09-2020, 26225/11-09-2020 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και αφορούν:

1) «Προμήθεια Αθλητικών Φανελών για την αθλητική εκδήλωση του ¨ΤΡΙΑΘΛΟΥ¨, 25-27/09/2020, για το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης»

2) «ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ για την αθλητική εκδήλωση του ¨ΤΡΙΑΘΛΟΥ¨, 25-27/09/2020, του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης»,

3) «Ηχητική και Μουσική Κάλυψη για την αθλητική εκδήλωση του ¨ΤΡΙΑΘΛΟΥ¨, 25-27/09/2020, του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης»,

4) «ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ για την αθλητική εκδήλωση του ¨ΤΡΙΑΘΛΟΥ¨, 25-27/09/2020, του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης» αντίστοιχα, ότι τις ανακαλεί και θα προβεί εκ νέου σε διαδικασία.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

23 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)