30/01/18, Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκποίηση Μεταχειρισμένων Συσσωρευτών Οχημάτων/Μηχανημάτων Έργου και Λιπαντικών Ελαίων του Δήμου Ρεθύμνης

Δείτε παρακάτω την Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη:

23 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)