18/09/14, Προκηρύξη Διεθνή Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Τροφίμων για την Σίτιση των Παιδιών του Μουσικού Σχολείου για το Σχολικό Έτος 2014 - 2014, Τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» για τα έτη 2014 -2015, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης και για την «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης» (ΚΕΔΗΡ) για τα έτη 2014 - 2015, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης συνολικού ποσού 275.878,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 23%.

 

Δείτε παρακάτω τα τεύχη της Διακήρυξης:

26 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)